ASA5508-K9 Cisco ASA 5508-X with FirePOWER services, 8GE Data, 3DES/AES

Cisco ASA ASA5508-K9 với dịch vụ FirePOWER là tường lửa thế hệ mới – next-generation firewall (NGFW) của Cisco, có chức năng IPS, mang đến các dịch vụ bảo mật tập trung vào mối đe dọa đặc biệt.

Cisco ASA5508-K9 ASA 5508-X Next-Generation Firewall with FirePOWER services, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

Mã sản phẩm: ASA5508-K9

Đánh giá ASA5508-K9 Cisco ASA 5508-X with FirePOWER services, 8GE Data, 3DES/AES

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá ASA5508-K9 Cisco ASA 5508-X with FirePOWER services, 8GE Data, 3DES/AES
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào