C9K-F2-SSD-240GB Cisco Catalyst 9600 Series 240GB SSD Storage

Cisco C9K-F2-SSD-240GB Catalyst 9600 Series 240GB SSD Storage for Switch Cisco C9606R

✓ Mã sản phẩm: C9K-F2-SSD-240GB

Đánh giá C9K-F2-SSD-240GB Cisco Catalyst 9600 Series 240GB SSD Storage

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá C9K-F2-SSD-240GB Cisco Catalyst 9600 Series 240GB SSD Storage
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào