Load Balancer A10 TH6430-010 Thunder 6430 ADC

Thiết bị cân bằng tải chuyên dụng Load Balancer A10 TH6430-010 Thunder 6430 ADC, 1U, 2x CPU, 4x 40 GF, 16x 10GF, 128 GB RAM, SSD, LOM, 4x FTA/FPGA, S+R ASIC, (No H/W SSL)

Đánh giá Load Balancer A10 TH6430-010 Thunder 6430 ADC

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Load Balancer A10 TH6430-010 Thunder 6430 ADC
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào