Load Balancer A10 Thunder 3350-E ADC Physical Appliance

Thiết bị cân bằng tải chuyên dụng Load Balancer A10 Thunder 3350-E ADC Physical Appliance.

● Application Throughput (L4/L7): 30/30 Gbps

● Processor: Intel Xeon 8-core

● Network Interfaces: 6 x 1 GE (BASE-T), 2 x 1 GE Fiber (SFP), 8+4 x 1/10 GE Fiber (SFP+)

● Dual 750W RPS

Đánh giá Load Balancer A10 Thunder 3350-E ADC Physical Appliance

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Load Balancer A10 Thunder 3350-E ADC Physical Appliance
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào