Load Balancer A10 TH7440-011 Thunder 7440-11 ADC

Thiết bị cân bằng tải chuyên dụng Load Balancer A10 TH7440-011 Thunder 7440-11 ADC, 1U, 2x CPU, 4x 100GF (QSFP28), 48x 10GF, 128GB, SSD, LOM, 3x FTA/FPGA, S+R ASIC, No H/W SSL

Đánh giá Load Balancer A10 TH7440-011 Thunder 7440-11 ADC

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Load Balancer A10 TH7440-011 Thunder 7440-11 ADC
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào