N9K-C9504-FM-G Cisco Nexus 9500 4-slot fabric module.

Cisco N9K-C9504-FM-G 4-slot 1.6Tbps cloud-scale fabric module for Nexus 9500.

✓ Mã sản phẩm: N9K-C9504-FM-G

Đánh giá N9K-C9504-FM-G Cisco Nexus 9500 4-slot fabric module.

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá N9K-C9504-FM-G Cisco Nexus 9500 4-slot fabric module.
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào