N9K-PUV2-3000W-B= Cisco Nexus 9500 3150W 200V to 277V AC or 240V to 380V DC, spare

Cisco Nexus 9500 N9K-PUV2-3000W-B=: 3150W 200V to 277V AC or 240V to 380V DC Universal high voltage AC/DC PS, Port-Side Intake ,Spare

✓ Mã sản phẩm: N9K-PUV2-3000W-B=

Đánh giá N9K-PUV2-3000W-B= Cisco Nexus 9500 3150W 200V to 277V AC or 240V to 380V DC, spare

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá N9K-PUV2-3000W-B= Cisco Nexus 9500 3150W 200V to 277V AC or 240V to 380V DC, spare
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào