N9K-X9636C-RX Cisco 36-port 100 Gigabit Ethernet QSFP28 line card with TCAM

Cisco N9K-X9636C-RX 36-port 40/100 Gigabit Ethernet QSFP28 line card with additional TCAM.

✓ Mã sản phẩm: N9K-X9636C-RX

Đánh giá N9K-X9636C-RX Cisco 36-port 100 Gigabit Ethernet QSFP28 line card with TCAM

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá N9K-X9636C-RX Cisco 36-port 100 Gigabit Ethernet QSFP28 line card with TCAM
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào