Switch Cisco ISR4221-SEC/K9

Model : Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC lic

Detail : 35Mbps-75Mbps system throughput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM, SEC Bundle with SEC lic

Đánh giá Switch Cisco ISR4221-SEC/K9

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Switch Cisco ISR4221-SEC/K9
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào