Switch Cisco Nexus N3K-C31128PQ-10GE 96 SFP ports 8 QSFP+ ports 2RU

Thiết bị mạng Switch Cisco Nexus N3K-C31128PQ-10GE (N3K C31128PQ 10GE) 96 SFP+ ports, 8 QSFP+ ports, 2RU switch

✓ Mã sản phẩm: N3K-C31128PQ-10GE