Switch Cisco NIM-2MFT-T1/E1

Model : NIM-2MFT-T1/E1 – Cisco 4000 Series Integrated Services Router T1/E1 Voice and WAN Network Interface Module

Detail : 2 port Multi-flex Trunk Voice/Clear-channel Data T1/E1 Module

Đánh giá Switch Cisco NIM-2MFT-T1/E1

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Switch Cisco NIM-2MFT-T1/E1
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào