C6800IA-48FPDR Cisco C6800IA Instant Access POE+ Switch w Redundant PS capablity

Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C6800IA-48FPDR Catalyst C6800IA Instant Access POE+ 740W Switch w Redundant PS capablity
✓ Mã sản phẩm: C6800IA-48FPDR

Đánh giá C6800IA-48FPDR Cisco C6800IA Instant Access POE+ Switch w Redundant PS capablity

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá C6800IA-48FPDR Cisco C6800IA Instant Access POE+ Switch w Redundant PS capablity
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào