Cisco Nexus 3550-H Hydra L1-160.

Cisco Nexus 3550-H Hydra L1-160 highest-density L1 switch for network monitoring, dynamic reconfiguration, and low-latency multicast.

✓ Mã sản phẩm: Nexus 3550-H Hydra L1-160

Đánh giá Cisco Nexus 3550-H Hydra L1-160.

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cisco Nexus 3550-H Hydra L1-160.
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào