Cisco Webex Desk Pro (CS-DESKPRO-K9)

Model: Cisco Webex Desk Pro CS-DESKPRO-K9

Detail: Large 27-inch LCD 4k display ● Desk Stand ● Stylus with two spare tips ● Network cable 3m/118 in ● USB-C cable (see USB-C BYOD section for details), 1.8 m/70.8 in ● HDMI 2.0 presentation cable 1.5 m/59 in ● Power supply Cisco Desk Pro

Đánh giá Cisco Webex Desk Pro (CS-DESKPRO-K9)

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cisco Webex Desk Pro (CS-DESKPRO-K9)
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào