Firewall SonicWall SOHO 250W

Model: Firewall SonicWall SOHO 250W

Detail:  ● Interfaces 5x1GbE, 1 USB, 1 Console ● 802.11 a/b/g/n ● Firewall inspection throughput 600 Mbps ● Threat Prevention throughput 200 Mbps ● Application inspection throughput 275 Mbps ● IPS throughput 250 Mbps ● Anti-malware inspection throughput 200 Mbps

Đánh giá Firewall SonicWall SOHO 250W

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Firewall SonicWall SOHO 250W
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào