Firewall SonicWall TZ570W

Model: Firewall SonicWall TZ570W

Detail:  ● Interfaces 8x1GbE, 2x5GbE, 2 USB 3.0,1 Console ● Wireless support 2×2 802.11ac Wave 2 ● Firewall inspection throughput 4 Gbps ● Threat prevention throughput 2 Gbps ● Application inspection throughput 2.5 Gbps ● IPS throughput 2.5 Gbps ● Anti-malware inspection throughput 2 Gbps

Đánh giá Firewall SonicWall TZ570W

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Firewall SonicWall TZ570W
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào