Firewall SonicWall TZ500W

Model: Firewall SonicWall TZ500W

Detail: Interfaces 8x1GbE, 2 USB, 1 Console ● 802.11a/b/g/n/ac ● Firewall inspection throughput 1.4 Gbps ● Threat Prevention throughput 700 Mbps ● Application inspection throughput 1.3 Gbps ● IPS throughput 1.0 Gbps ● Anti-malware inspection throughput 700 Mbps

Đánh giá Firewall SonicWall TZ500W

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Firewall SonicWall TZ500W
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào