Firewall SonicWall TZ600P

Model: Firewall SonicWall TZ600P

Detail: Interfaces 10x1GbE, 2 USB, 1 Console, 1 Expansion Slot ● (PoE) support 4 ports (4 PoE or 4 PoE+) ● Firewall inspection throughput 1.9 Gbps ● Threat Prevention throughput 800 Mbps ● Application inspection throughput 1.8 Gbps ● IPS throughput 1.2 Gbps ● Anti-malware inspection throughput 800 Mbps

Đánh giá Firewall SonicWall TZ600P

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Firewall SonicWall TZ600P
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào