Router Cisco C8300-2N2S-4T2X Catalyst 8300 2RU with 10G WAN

Thiết bị định tuyến Router Cisco C8300-2N2S-4T2X with 2 SM, 2 NIM slots, 1 PIM Slot, 2 x 10-Gigabit Ethernet, 4 x 1-Gigabit Ethernet ports (C8300 2RU w/ 10G WAN)

✓ Mã sản phẩm: C8300-2N2S-4T2X

Đánh giá Router Cisco C8300-2N2S-4T2X Catalyst 8300 2RU with 10G WAN

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Router Cisco C8300-2N2S-4T2X Catalyst 8300 2RU with 10G WAN
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào