UCSC-PSU-930WDC – 930W -48V DC Common Slot Power Supply for c-series servers

UCSC-PSU-930WDC – 930W -48V DC Common Slot Power Supply for c-series servers

✓ Mã sản phẩm: UCSC-PSU-930WDC

Đánh giá UCSC-PSU-930WDC – 930W -48V DC Common Slot Power Supply for c-series servers

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá UCSC-PSU-930WDC – 930W -48V DC Common Slot Power Supply for c-series servers
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào