Cisco Nexus 3550-F Fusion HPT multilayer

Cisco Nexus 3550-F Fusion HPT multilayer high-precision time-stamping network tap and aggregation, monitoring 70ps precision time stamps, 32GB buffers.

✓ Mã sản phẩm: Nexus 3550-F Fusion HPT

Đánh giá Cisco Nexus 3550-F Fusion HPT multilayer

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cisco Nexus 3550-F Fusion HPT multilayer
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào