Firewall Juniper SRX550

Firewall Juniper SRX550: SRX550 Services Gateway with 4 GB DRAM and 8 GB CF, 2 RU height, 6 GPIM slots, 2 Mini-PIM slots, dual PS slots, fans; ships with one 645 watt DC power supply with 247 W PoE power (no power cord and rack-mount kit Included)

Đánh giá Firewall Juniper SRX550

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Firewall Juniper SRX550
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào