Firewall Juniper SRX320-SYS-JE-P

Firewall Juniper SRX320-SYS-JE-P: SRX320 Services Gateway includes hardware (8GbE, 6-port POE+, 2x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power adapter and cable) and Junos Sofware Enhanced (firewall, NAT, IPSec, routing, MPLS, switching and applicaton security). RMK not included.

Đánh giá Firewall Juniper SRX320-SYS-JE-P

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Firewall Juniper SRX320-SYS-JE-P
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào