N9K-PDC-3000W-B Cisco Nexus 9500 3000W -48V-60V DC PS, Port-Side Intake

Cisco Nexus 9500 N9K-PDC-3000W-B 3000W -48V-60V DC Power Supply, Port-Side Intake

✓ Mã sản phẩm: N9K-PDC-3000W-B

Đánh giá N9K-PDC-3000W-B Cisco Nexus 9500 3000W -48V-60V DC PS, Port-Side Intake

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá N9K-PDC-3000W-B Cisco Nexus 9500 3000W -48V-60V DC PS, Port-Side Intake
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào