NXM-X16C Cisco Nexus 16 Ports 100G Line Expansion Module

Cisco NXM-X16C Nexus 16 Ports 100G Line Expansion Module

✓ Mã sản phẩm: NXM-X16C

Đánh giá NXM-X16C Cisco Nexus 16 Ports 100G Line Expansion Module

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá NXM-X16C Cisco Nexus 16 Ports 100G Line Expansion Module
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào