Polycom RealPresence Group Series Media Centers

Model: Polycom RealPresence Group Series Media Centers

Detail: Group Series Media Centers are complete solutions for organizations looking to easily convert any room into a video collaboration center.

Đánh giá Polycom RealPresence Group Series Media Centers

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Polycom RealPresence Group Series Media Centers
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào