Polycom EagleEye IV

Model: Polycom EagleEye IV

Detail: The Polycom EagleEye IV 4x and 12x cameras have a completely digital camera sensor to capture incredible detail for more natural communication.

Đánh giá Polycom EagleEye IV

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Polycom EagleEye IV
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào