Router Cisco C8300-1N1S-6T with 1 SM, 1 NIM slots, 1 PIM Slot, 6 x 1GE ports

Thiết bị định tuyến Router Cisco C8300-1N1S-6T with 1 SM, 1 NIM slots, 1 PIM Slot, 6 x 1-Gigabit Ethernet ports (C8300 1RU w/ 1G WAN)

✓ Mã sản phẩm: C8300-1N1S-6T

Đánh giá Router Cisco C8300-1N1S-6T with 1 SM, 1 NIM slots, 1 PIM Slot, 6 x 1GE ports

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Router Cisco C8300-1N1S-6T with 1 SM, 1 NIM slots, 1 PIM Slot, 6 x 1GE ports
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào