WS-C2960L-SM-24TQ Cisco Catalyst 2960L 24 Port GigE, 4 x 10G SFP+ LAN Lite

Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco WS-C2960L-SM-24TQ Catalyst 2960L Smart Managed Switches 24 port 10/100/1000 Ethernet, 4 x 10G SFP+ LAN Lite

✓ Mã sản phẩm: WS-C2960L-SM-24TQ