NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO, HÃNG CISCO.

31/07/2020158 lượt xem

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO, HÃNG CISCO.
Digitechjsc – đại lý chuyên cung cấp các THIẾT BỊ MẠNG CISCO tại Việt nam
Chúng tôi đang phân phối giá rất tốt và hỗ trợ hợp lý cho các sản phẩm:

  • Phân phối các sản phẩm Cisco chính hãng: thiết bị mạng Switch, Cisco Catalyst C1000, C9200, C9300,C9500,
  • Thiết bị mạng Cisco Catalyst 3850 với 1 công tắc truy cập giúp bạn sẵn sàng cho 802.11ac Wave 2 và những công nghệ mới khác đang có mặt tại đây. Thiết bị mạng chuyển mạch mạng multigigabit và 10-Gbps Stackable Catalyst cung cấp cho bạn có dây hay không dây với nhau để bạn có thể mở rộng quy mô và bảo vệ các khoản đầu tư của mình.
  • Bộ chuyển đổi Catalyst 3850 mang lại cho bạn khả năng truy cập hội tụ thông minh, đơn giản và bảo mật cao với bộ điều khiển không có dây tích hợp. Hỗ trợ tới 100 điểm truy cập và 2000 máy khách không dây trên mỗi thực thể chuyển mạch (switch hay stack).
Sản phẩm Thông tin
WS-C2960+24TC-S  Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP   LAN Lite
WS-C2960+48TC-S     Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP   LAN Lite
WS-C2960+24PC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite
WS-C2960+48PST-S   Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite
WS-C2960+24TC-L Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base
WS-C2960+24LC-L Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Base
WS-C2960+48TC-L    Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base
WS-C2960+24PC-L   Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP   LAN Base
WS-C2960+48PST-L  Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base
WS-C2960CX-8TC-L 
Cisco Catalyst 2960-CX  8 x 10/100/1000 Ethernet Ports, 2 SFP&2GE uplinks- LAN Base
WS-C2960CX-8PC-L 
Cisco Catalyst 2960-CX , POE+, 124W – 8 x 10/100/1000 Ethernet Ports, 2 SFP&2GE uplinks- LAN Base
WS-C2960C-8TC-L
Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 x Dual Uplink, Lan Base
WS-C2960C-8TC-S
Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 x Dual Uplink, Lan Lite
WS-C2960C-8PC-L 
Catalyst 2960C Switch 8 FE PoE, 2 x Dual Uplink, Lan Base
WS-C2960X-24TS-LL 
Catalyst 2960-X 24 GigE  2 x 1G SFP  LAN Lite
WS-C2960X-48TS-LL
Catalyst 2960-X 48 GigE  2 x 1G SFP  LAN Lite
WS-C2960X-24TS-L 
Catalyst 2960-X 24 GigE  4 x 1G SFP  LAN Base
WS-C2960X-24PS-L 
Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base
WS-C2960X-24PD-L Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base
WS-C2960X-48TS-L   Catalyst 2960-X 48 GigE  4 x 1G SFP  LAN Base
WS-C2960X-24TD-L   Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
WS-C2960X-48TD-L    Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
WS-C2960X-48LPS-L   Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base
WS-C2960X-48FPS-L   Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base
WS-C2960X-48LPD-L    Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base
WS-C2960X-48FPD-L  Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base
 WS-C2960L-8TS-LL   
Catalyst 2960L 8 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
WS-C2960L-8PS-LL
 Catalyst 2960L 8 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
WS-C2960L-16TS-LL  
Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
WS-C2960L-16PS-LL  
Catalyst 2960L 16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
WS-C2960L-24TS-AP
Catalyst 2960L 24 port GE with, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac
WS-C2960L-24PS-AP  
Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac
WS-C2960L-48TS-AP  
Catalyst 2960L 48 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac
WS-C2960L-48PS-AP      
Catalyst 2960L 48 port GigE PoE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac
C2960X-STACK 
Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module
C1000-8T-2G-L 
Catalyst 1000 8 port GE, 2x1G SFP
C1000-8T-E-2G-L 
Catalyst 1000 8port GE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-16T-2G-L 
Catalyst 1000 16port GE, 2x1G SFP
C1000-16T-E-2G-L  Catalyst 1000 16port GE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-24T-4G-L  Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP
C1000-48T-4G-L  Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP
C1000-24T-4X-L  Catalyst 1000 24 port GE, 4x10G SFP
C1000-48T-4X-L Catalyst 1000 48port GE, 4x10G SFP
C1000-8P-2G-L  Catalyst 1000 8port GE, POE, 2x1G SFP
C1000-8P-E-2G-L  Catalyst 1000 8port GE, POE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-8FP-2G-L  Catalyst 1000 8port GE, Full POE, 2x1G SFP
C1000-8FP-E-2G-L
Catalyst 1000 8port GE, Full POE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-16P-2G-L 
Catalyst 1000 16port GE, POE, 2x1G SFP
C1000-16P-E-2G-L 
Catalyst 1000 16port GE, POE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-16FP-2G-L 
Catalyst 1000 16port GE, Full POE, 2x1G SFP
C1000-24P-4G-L 
Catalyst 1000 24port GE, POE, 4x1G SFP
C1000-24FP-4G-L 
Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x1G SFP
C1000-48P-4G-L 
Catalyst 1000 48port GE, POE, 4x1G SFP
C1000-48FP-4G-L 
Catalyst 1000 48port GE, Full POE, 4x1G SFP
C1000-24P-4X-L  Catalyst 1000 24 port GE, POE, 4 x 10G SFP
C1000-24FP-4X-L  Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x10G SFP
C1000-48P-4X-L  Catalyst 1000 48 port GE, POE, 4x10G SFP
C1000-48FP-4X-L  Catalyst 1000 48port GE, Full POE, 4x10G SFP
WS-C3650-24TS-L   Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base
WS-C3650-24TS-S Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base
WS-C3650-24PS-S   Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Base
WS-C3650-24TD-L  Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink LAN Base
WS-C3650-24TS-E   Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Services
WS-C3650-24TD-S   Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Base
WS-C3650-48TS-L   Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base
WS-C3650-48TS-S  Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Base
WS-C3650-48PS-S
Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink IP Base
WS-C3650-48TD-L
Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink LAN Base
WS-C3650-48TS-E
Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Services
WS-C3850-12S-S
Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base
WS-C3850-12XS-S
Cisco Catalyst C3850-12XS-S Switch  – 12 SFP/SFP+ – 1G/10G – IP Base
WS-C3850-24XS-S
Cisco Catalyst C3850-24XS-S Switch – 24 SFP/SFP+ – 1G/10G – IP Base
WS-C3850-24XS-E
Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Services
WS-C3850-48XS-S
Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base
WS-C3850-48XS-E
Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Services
WS-C3850-24S-S
Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base
WS-C3850-24T-L
Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base
WS-C3850-24T-S
Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Base
WS-C3850-24P-S
Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base
WS-C3850-24T-E
Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services
WS-C3850-24P-E
Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Services
WS-C3850-24S-E
Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services
WS-C3850-48T-L
Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base
WS-C3850-48T-S
Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base
WS-C3850-48P-L
Cisco Catalyst C3850-48P 10/100/1000 Ethernet POE+ ports – LAN Base
WS-C3850-48P-S
Cisco Catalyst C3850-48P 10/100/1000 Ethernet POE+ ports – IP Base
WS-C3850-48P-E
Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Services
WS-C3850-48T-E
Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services
WS-C3850-48F-L
Cisco Catalyst C3850-48F 10/100/1000 Ethernet POE+ ports – LAN Base
WS-C3850-48F-E
Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Services
WS-C3850-48F-S
Cisco Catalyst C3850-48F 10/100/1000 Ethernet POE+ ports – IP Base
C3850-NM-2-10G
Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module
C3850-NM-4-10G
Cisco Catalyst 3850 4 x 10GE Network Module
C3850-NM-4-1G
Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module
C3850-NM-8-10G
Cisco 3850 Series Network Module 8 x 10GE Network Module
C9200-24T-E
Catalyst 9200 24-port data only, Network Essentials
C9200-24T-A
Catalyst 9200 24-port data only, Network Advantage
C9200-48T-E
Catalyst 9200 48-port data only, Network Essentials
C9200-48T-A
Catalyst 9200 48-port data only, Network Advantage
C9200-24P-E
Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Essentials
C9200-24P-A
Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Advantage
C9200-48P-E
Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Essentials
C9200-48P-A
Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Advantage
C9200-NM-4X
Catalyst 9200 4 x 10G Network Module
C9200-NM-4G
Catalyst 9200 4 x 1G Network Module
PWR-C6-125WAC/2
125W AC Config 6 Power Supply – Secondary Power Supply
PWR-C6-1KWAC/2
1KW AC Config 6 Power Supply – Secondary Power Supply
C9200-STACK-KIT
Cisco Catalyst 9200 Stack Module
C9200L-24T-4G-E
Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials
C9200L-24T-4G-A
Catalyst 9200 24-port data only, 4 x 1G, Network Advantage
C9200L-48T-4G-E
Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Network Essentials
C9200L-48T-4G-A
Catalyst 9200L 48-port data only, 4 x 1G, Network Advantage
C9200L-24P-4G-E
Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials
C9200L-24P-4G-A
Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage
C9200L-48P-4G-E
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials
C9200L-48P-4G-A
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage
C9200-24PB-A
Catalyst 9200 24-port PoE+, enhanced VRF, Network Advantage
C9200L-24T-4X-E
Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 10G ,Network Essentials
C9200L-24P-4X-A
Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Advantage
C9200L-48T-4X-E
Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G ,Network Essentials
C9200L-48P-4X-A
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Advantage
C9200-NM-2Q
Catalyst 9200 2 x 40G Network Module
PWR-C6-600WAC
600W AC Config 6 Power Supply
PWR-C5-125WAC/2
125W AC Config 5 Power Supply – Secondary Power Supply
C9300-24T-A
Catalyst 9300 24-port data only, Network Advantage
C9300-48T-A
Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage
C9300-24T-E
Catalyst 9300 24-port data only, Network Essentials
C9300-48T-E
Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials
C9300L-24T-4G-A
Catalyst 9300L 24p data, Network Advantage ,4x1G Uplink
C9300L-48T-4G-A
Catalyst 9300L 48p data, Network Advantage ,4x1G Uplink
C9300L-48P-4G-A
Catalyst 9300L 48p PoE, Network Advantage ,4x1G Uplink
C9300L-24T-4G-E
Catalyst 9300L 24p data, Network Essentials ,4x1G Uplink
C9300L-48T-4G-E
Catalyst 9300L 48p data, Network Essentials ,4x1G Uplink
C9300L-48P-4G-E
Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials ,4x1G Uplink
C9300-24P-E
Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Essentials
C9300-24P-A
Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Advantage
C9300-48P-E
Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essentials
C9300-48P-A
Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Advantage
C9300L-24T-4X-A
Catalyst 9300L 24p data, Network Advantage ,4x10G Uplink
C9300L-48T-4X-A
Catalyst 9300L 48p data, Network Advantage ,4x10G Uplink
C9300L-24P-4X-A
Catalyst 9300L 24p PoE, Network Advantage ,4x10G Uplink
C9300L-48P-4X-A
Catalyst 9300L 48p PoE, Network Advantage,4x10G Uplink
C9300L-24T-4X-E
Catalyst 9300L 24p data, Network Essentials ,4x10G Uplink
C9300L-48T-4X-E
Catalyst 9300L 48p data, Network Essentials ,4x10G Uplink
C9300L-24P-4X-E
Catalyst 9300L 24p PoE, Network Essentials ,4x10G Uplink
C9300L-48P-4X-E
Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials ,4x10G Uplink
C9300-24S-A
Catalyst 9300 24 GE SFP Ports, modular uplink Switch
C9300-24S-E
Catalyst 9300 24 GE SFP Ports, modular uplink Switch
C9300-NM-4G
Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module
C9300-NM-4M
Catalyst 9300 4 x mGig Network Module
C9300-NM-8X
Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module
C9300-NM-2Y
Catalyst 9300 2 x 25GE Network Module
C9300-NM-2Q
Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module
C9300L-STACK-KIT
Cisco Catalyst 9300L Stacking Kit
SSD-120G
Cisco pluggable USB3.0 SSD storage
STACK-T1-3M
3M Type 1 Stacking Cable
STACK-T1-1M
1M Type 1 Stacking Cable
STACK-T1-50CM
50CM Type 1 Stacking Cable
CAB-SPWR-150CM
Catalyst Stack Power Cable 150 CM – Upgrade
CAB-SPWR-30CM
Catalyst Stack Power Cable 30 CM
PWR-C1-350WAC-P/2
350W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Suppl
PWR-C1-715WAC-P/2
715W AC 80+ platinum Config 1 SecondaryPower Supply
PWR-C1-1100WAC-P/2
1100W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply
PWR-C1-715WDC/2
715W DC Power Supply
GLC-SX-MMD
Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm
GLC-LH-SMD
Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module
GLC-T
1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire, RJ-45
GLC-TE
1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire
GLC-EX-SMD
Cisco GLC-EX-SMD GE SFP, LC Connector, EX transceiver
GLC-ZX-SMD
Cisco GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX SFP transceiver module
SFP-10G-SR
10GBASE-SR SFP+ transceiver module for MMF, 850-nm
SFP-10G-SR-S
10GBASE-SR SFP+ transceiver module for MMF, 850-nm
SFP-10G-LRM
10GBASE-LRM SFP+ transceiver module for MMF and SMF, 1310-nm
SFP-10G-LR
10GBASE-LR SFP+ transceiver module for SMF, 1310-nm
SFP-10G-LR-S
10GBASE-LR SFP+ transceiver module for SMF, 1310-nm
SFP-10G-ER
10GBASE-ER SFP+ transceiver module for SMF, 1550-nm
SFP-10G-ZR
10GBASE-ZR SFP+ transceiver module for SMF, 1550-nm
AIR-AP2802I-E-K9
802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4×4:3, Internal Antenna, 2xGbE E Regulatory Domain
AIR-AP1852I-S-K9
802.11ac Wave 2; 4×4:4SS; Int Ant; S Reg Dom
AIR-CAP1532I-S-K9
802.11n Low-Profile Outdoor AP, Internal Ant., S Reg Dom.
AIR-AP1832I-S-K9
802.11ac Wave 2; 3×3:2SS; Int Ant; S Reg Domain
AIR-AP2802E-S-K9
802.11ac W2 AP w/CA; 4×4:3; Ext Ant; 2xGbE, S Domain
AIR-AP2802I-S-K9
802.11ac W2 AP w/CA; 4×4:3; Int Ant; 2xGbE S Domain
AIR-AP1572EAC-E-K9
802.11ac Outdoor AP, External-Ant, AC-power, Reg. Domain-E
CP-PWR-CUBE-4
IP Phone power transformer for the 89/9900 phone series
CP-PWR-CUBE-3
IP Phone power transformer for the 7900 phone series
AIR-PWR-B
PwrSpply:100-240VAC,48VDC:AP1130,1140,1240,1260,1300,3500
AIR-PWR-C
Power Adapter (AC/DC) – Indoor AP700W
AIR-PWR-D
White Power Supply for Aironet Access Points
AIR-PWRINJ5
Power Injector (802.3af)  for AP 1600, 2600 and 3600 w/o mod
AIR-PWRINJ6
Power Injector (802.3at)  for Aironet Access Points
CP-7861-K9
Cisco UC Phone 7861
CP-7841-K9
Cisco UC Phone 7841
CP-7821-K9
Cisco UC Phone 7821
CP-7811-K9
Cisco UC Phone 7811
CP-8841-K9
Cisco IP Phone 8841
CP-8851-K9
Cisco IP Phone 8851
CP-8811-K9
Cisco IP Phone 8811
CP-8861-K9
Cisco IP Phone 8861
CP-8865-K9
Cisco IP Phone 8865
CP-BEKEM
Cisco IP Phone 8800 Key Expansion Module
AIR-CT3504-K9
2504 Wireless Controller with 15 AP Licenses
LIC-CT3504-1A
Cisco 3504 Wireless Controller 1 AP Adder License
AIR-CT5520-K9
Cisco 5520 Wireless Controller w/rack mounting kit
LIC-CT5520-1A
Cisco 5520 Wireless Controller 1 AP Adder License
C881-K9
Cisco 880 Series Integrated Services Routers
C888-K9
Cisco 880 Series Integrated Services Routers
C891F-K9
Cisco 890 Series Integrated Services Routers
C887VA-K9
Cisco 880 Series Integrated Services Routers
C886VA-K9
Cisco 880 Series Integrated Services Routers
C1111-8P ISR
1100 8 Ports Dual GE WAN Ethernet Router
C1111-4P ISR
1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router
C1116-4P ISR
1100 4 Ports DSL Annex B/J and GE WAN Router
C1111X-8P ISR
1100 8 Ports Dual GE WAN Ethernet Router w 8G Memory
CISCO1921/K9
C1921 Modular Router. 2 GE. 2 EHWIC slots. 512DRAM. IP Base
CISCO1941/K9
Cisco 1941 w/2 GE.2 EHWIC slots.256MB CF.512MB DRAM.IP Base
ISR4221/K9
Cisco ISR 4221 (2GE.2NIM.4G FLASH.4G DRAM.IPB)
ISR4221-SEC/K9
Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC lic
ISR4221/K9
Cisco ISR 4221 (2GE.2NIM.4G FLASH.4G DRAM.IPB)
ISR4221-SEC/K9
Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC lic
ISR4321/K9
Cisco ISR 4321 (2GE.2NIM.4G FLASH.4G DRAM.IPB)
ISR4321-SEC/K9
Cisco ISR 4321 Sec bundle w/SEC license
ISR4321-V/K9
Cisco ISR 4321 Bundle. w/UC License. CUBE-10
ISR4331/K9
Cisco ISR 4331 (3GE.2NIM.1SM.4G FLASH.4G DRAM.IPB)
ISR4331-SEC/K9
Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license
ISR4331-V/K9
Cisco ISR 4331 UC Bundle. PVDM4-32. UC License. CUBEE10
ISR4331/K9
Cisco ISR 4331 (3GE.2NIM.1SM.4G FLASH.4G DRAM.IPB)
ISR4331-SEC/K9
Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license
ISR4331-V/K9
Cisco ISR 4331 UC Bundle. PVDM4-32. UC License. CUBEE10
ISR4351/K9
Cisco ISR 4351 (3GE.3NIM.2SM.4G FLASH.4G DRAM.IPB)
ISR4351-SEC/K9
Cisco ISR 4351 Sec bundle w/SEC license
ISR4351-V/K9
Cisco ISR 4351 UC Bundle. PVDM4-64. UC License. CUBEE25
ISR4431/K9
Cisco ISR 4431 (4GE.3NIM.8G FLASH.4G DRAM.IPB)
ISR4451-X/K9
Cisco ISR 4451 (4GE.3NIM.2SM.8G FLASH.4G DRAM)
ISR4431/K9
Cisco ISR 4431 (4GE.3NIM.8G FLASH.4G DRAM.IPB)
ISR4451-X/K9
Cisco ISR 4451 (4GE.3NIM.2SM.8G FLASH.4G DRAM)
HWIC-2FE
Two 10/100 routed port HWIC
HWIC-1T
1-Port Serial WAN Interface Card
HWIC-2T
2-Port Serial WAN Interface Card
EHWIC-1GE-SFP-CU
EHWIC 1 port dual mode SFP(100M/1G) or GE(10M/100M/1G) Spare
EHWIC-4ESG
Four port 10/100/1000 Ethernet switch interface card
VWIC3-1MFT-T1/E1
1-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card – T1/E1
VWIC3-2MFT-T1/E1
2-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card – T1/E1
VWIC3-1MFT-G703 1-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card – G.703
VWIC3-2MFT-G703 2-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card – G.703
NIM-2MFT-T1/E1
2 port Multiflex Trunk Voice/Clear-channel Data T1/E1 Module
NIM-2T
2-Port Serial WAN Interface card
ACS-4220-RM-19 
19 inch rack mount kit for Cisco ISR 4220 & VG400
NIM-LTEA-LA 
CAT6 LTE Advanced NIM for LATAM and APAC
NIM-ES2-8 
8-port Layer 2 GE Switch Network Interface Module
NIM-ES2-4 
4-port Layer 2 GE Switch Network Interface Module
NIM-ES2-8-P 
8-port POE/POE+ Layer 2 GE Switch Network Interface Module
NIM-1T 
1-Port Serial WAN Interface card
NIM-2T 2-Port Serial WAN Interface card
NIM-4T  4-Port Serial WAN Interface card
NIM-24A  24 Channel Async serial interface for ISR4000 series router
NIM-16A  16 Channel Async serial interface for ISR4000 series router
NIM-2MFT-T1/E1 2 port Multiflex Trunk Voice/Clear-channel Data T1/E1 Module
NIM-1MFT-T1/E1  1 port Multiflex Trunk Voice/Clear-channel Data T1/E1 Module
NIM-8MFT-T1/E1  8 port Multiflex Trunk Voice/Clear-channel Data T1/E1 Module
NIM-4MFT-T1/E1
4 port Multiflex Trunk Voice/Clear-channel Data T1/E1 Module
NIM-2FXS/4FXOP 
2-Port FXS/FXS-E/DID and 4-Port FXO Network Interface Module
NIM-1CE1T1-PRI
1 port Multiflex Trunk Voice/Channelized Data T1/E1 Module
NIM-2CE1T1-PRI
2 port Multiflex Trunk Voice/Channelized Data T1/E1 Module
NIM-8CE1T1-PRI
8 port Multiflex Trunk Voice/Channelized Data T1/E1 Module
NIM-1GE-CU-SFP 
1-port GE WAN NIM, dual-mode RJ45 & SFP
NIM-2GE-CU-SFP
2-port GE WAN NIM, dual-mode RJ45 & SFP
NIM-VAB-M
Multi Mode VDSL2/ADSL/2/2+ NIM Annex M
NIM-VAB-A 
Multi Mode VDSL2/ADSL/2/2+ NIM Annex A
NIM-4BRI-NT/TE  4-port Network Interface Module – BRI (NT and TE)
NIM-2BRI-NT/TE  2-port Network Interface Module – BRI (NT and TE)
NIM-4E/M 4-Port Network Interface Module – Ear and Mouth
NIM-4FXSP  4-Port Network Interface Module – FXS, FXS-E and DID
NIM-2FXSP  2-Port Network Interface Module – FXS, FXS-E and DID
NIM-2FXO  2-port Network Interface Module – FXO (Universal)
NIM-4FXO 4-port Network Interface Module – FXO (Universal)
NIM-2BRI-S/T  2-port ISDN BRI S/T NIM Module
NIM-4BRI-S/T  4-port ISDN BRI S/T NIM Module
NIM-4SHDSL-EA  NIM with multimode 4 pair G.SHDSL EFM and ATM
ASA5506-K9   ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES
ASA5508-K9  
Cisco ASA 5508-X with FirePOWER Services
ASA5525-K9
ASA 5525-X with SW  8GE Data  1GE Mgmt  AC  3DES/AES
ASA5545-K9
Cisco ASA 5500 Edition Bundle  8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
ASA5555-K9
ASA 5555-X Firewall Edition – 3DES/AES
ASA5516-FTD-K9  
ASA 5516-X with Firepower Threat Defense, 8GE, AC
ASA5516-FPWR-K9 
Cisco ASA 5516-X with FirePOWER Services Bundles
ASA5525-CU-K9 
ASA 5525-X with SW, 14GE Data, 1GE Mgmt, 3DES/AES
ASA5525-FPWR-K9
Cisco ASA 5525-X with FirePOWER Services
ASA5545-FPWR-K9  Cisco ASA 5545-X with FirePOWER Services
ASA5555-FPWR-K9  Cisco ASA 5555-X with FirePOWER Services
FPR1010-NGFW-K9  Cisco Firepower 1010 NGFW Appliance, Desktop
FPR1010-ASA-K9  Cisco Firepower 1010 ASA Appliance, Desktop
FPR1120-NGFW-K9  Cisco Firepower 1120 NGFW Appliance, 1U
FPR1120-ASA-K9  Cisco Firepower 1120 ASA Appliance, 1U
FPR1140-NGFW-K9  Cisco Firepower 1140 NGFW Appliance, 1U
FPR1150-NGFW-K9  Cisco Firepower 1150 NGFW Appliance, 1U
FPR1150-ASA-K9
Cisco Firepower 1150 ASA Appliance, 1U
FPR2110-NGFW-K9 
Cisco Firepower 2110 NGFW Appliance, 1RU
FPR2120-NGFW-K9 
Cisco Firepower 2120 NGFW Appliance, 1RU
FPR2130-NGFW-K9 
Cisco Firepower 2130 NGFW Appliance, 1U, 1 x NetMod Bay
FPR2140-NGFW-K9 
Cisco Firepower 2140 NGFW Appliance, 1U, 1 x NetMod Bay
FPR4110-NGFW-K9 
Cisco Firepower 4110 NGFW Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays
PWR-C2-250WAC
250W AC Config 2 Secondary Power Supply
PWR-C1-715WAC/2 
715W AC Config 1 Power Supply
PWR-C1-350WAC/2  350W AC Config 1 Power Supply
PWR-C2-1025WAC 1025W AC Config 2 Power Supply Spare
PWR-C2-640WDC  640W DC Config 2 Power Supply Spare
C3650-STACK-KIT Cisco Catalyst 3650 Stack Module Spare
CAB-CONSOLE-RJ45 Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F
CAB-CONSOLE-USB  Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-B

 

  • Tại TP Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 2, quận 3, quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận, 7 Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Thủ Đức, Quận Tân Phú, Quận Gò vấp, Quận Tân Bình, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Tân, Quận Phú Nhuận, Huyện Bình Chánh, Huyện Cần giờ, Huyện Nhà Bè, Huyện Củ chi, Huyện Hóc Môn.
  • Các tỉnh: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Yên, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng,
  • Thành phố Hà Nội: Quận Ba Đình, Quận Hoàn Kiếm, Quận Hai Bà Trưng, Quận Đống Đa, Quận Tây Hồ, Quận Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân, Quận Hoàng Mai, Quận Long Biên, Huyện Từ Liêm, Huyện Thanh Trì, Huyện Gia Lâm, Huyện Đông Anh, Huyện Sóc Sơn, Quận Hà Đông, Thị xã Sơn Tây, Huyện Ba Vì, Huyện Phúc Thọ, Huyện Thạch Thất, Huyện Quốc Oai, Huyện Chương Mỹ, Huyện Đan Phượng, Huyện Hoài Đức, Huyện Thanh Oai, Huyện Mỹ Đức, Huyện Ứng Hoà, Huyện Thường Tín, Huyện Phú Xuyên, Huyện Mê Linh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *