Firewall Juniper SRX320-SYS-JB-P

Firewall Juniper SRX320-SYS-JB-P: SRX320 Services Gateway includes hardware (8GbE, 6-port POE+, 2xMPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power adapter and cable) and Junos Software Base (firewall, NAT, IPSec, routing, MPLS and switching). RMK not included.

Đánh giá Firewall Juniper SRX320-SYS-JB-P

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Firewall Juniper SRX320-SYS-JB-P
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào