Hướng dẫn cấu hình HA N+1 với Cisco Wireless Controller 2504 và 3504. WLC chính sẽ là Cisco 2504 AIR-CT2504-K9 và HA sẽ là Cisco 2504 AIR-CT2504-HA-K9. Chúng ta sẽ cấu hình một số thống tin cơ bản trên 2 thiết bị.

– Controller Chính (WLC1):

WLC1-management-IP: 192.168.101.240
WLC1-virtual-IP: 1.1.1.1
WLC1-Hostname: BiWLC1​

– Controller HA (WLC2):

WLC2-management-IP: 192.168.101.241
WLC2-virtual-IP: 1.1.1.1
WLC2-Hostname: BiWLC2​

– Thông tin thêm về Firmware:

Software Version on both WLCs: 8.3.102.0
Field Recovery Image Version: 7.6.101.1​

– Virtual IP, Domain name và RF group cần phải được cấu hình giống nhau trên cả 2 controller:

[​IMG]

– Trong phần HA SKU secondary unit chọn Enable.
 Nas-ID: tên của WLC 2 chạy HA (VD:BiWLC2)

[​IMG]

– Bây giờ chúng ta sẽ cấu hình Mobility Groups.

– Vào theo đường dẫn Controller > Mobility Management > Mobility Groups > click Edit All. Trong tab này bạn copy và paste địa chỉ MAC của cả 2 WLC vào.

[​IMG]

– Trên BiWLC1:

[​IMG] ​

– Trên BiWLC2:

[​IMG] ​

– Như các bạn đã thấy, các MAC nhập vào giống nhau trên cả 2 thiết bị WLC. Nếu bạn cấu hình đúng như bài hướng dẫn bạn vào logs sẽ thấy báo cáo:

  • Thu Sep 29 13:26:34 2016 Data path to mobility member 192.168.101.240 is up.
  • Thu Sep 29 13:26:26 2016 Control path to mobility member 192.168.101.240 is up.

– Hoặc bạn có thể kiểm tra tại Controller / Mobility Management / Mobility Groups. Các Data và Control path đã ở trạng thái up. Nếu không bạn có thể khởi động lại WLC-2 và kiểm tra lại.

– Bước tiếp theo sẽ cấu hình HA trên WLC-1, vào đường dẫn Wireless / Access Points / Global Configuration. Trong phần Back-up Primary Controller IP Address (Ip4/Ip6) nhập địa chỉ IP và domain name của WLC-2 như hình.

[​IMG]

– Để kiểm tra lại cấu hình vào: Wireless > All APs > chọn 1 AP bất kì và kết quả sẽ trong phần High Availability.

[​IMG]