AX3000 Dual Band Wi-Fi 6 Bluetooth PCI Express Adapter TP-LINK Archer TX3000E

– Unrivaled Wi-Fi 6 Speed – Breaks the gigabit barrier with speed up to 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz).

– Support 2 × High-Gain Dual Band Antennas.

– Smoother Experience – 75% lower latency ensures ultra-responsive real-time gaming.

Đánh giá AX3000 Dual Band Wi-Fi 6 Bluetooth PCI Express Adapter TP-LINK Archer TX3000E

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá AX3000 Dual Band Wi-Fi 6 Bluetooth PCI Express Adapter TP-LINK Archer TX3000E
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào