Check Point Quantum Spark 1800 Security Gateway

Model: Check Point Quantum Spark 1800 Security Gateway

Detail: SD card slot, 2x 2.5GbE ports,16x 1GbE LAN switch,1x 1GbE copper/fiber WAN2 (*future), Console port, 1x 1GbE copper/fiber WAN1 port, 1x 10GbE copper/fiber DMZ port, 1x 1GbE Management port (*future), 2x USB ports, 2x power supplies, Power on/off switch, Fans

Đánh giá Check Point Quantum Spark 1800 Security Gateway

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Check Point Quantum Spark 1800 Security Gateway
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào