Thiết bị ATA Grandstream HT801

Model: Thiết bị ATA Grandstream HT801

Detail: The HT801 is a single port analog telephone adapter (ATA) that allows users to create a high-quality and manageable IP telephony solution for residential and office environments.

Đánh giá Thiết bị ATA Grandstream HT801

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thiết bị ATA Grandstream HT801
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào