USB 3.0 to Gigabit Ethernet Network Adapter TP-LINK UE330

– Adds 3 additional USB 3.0 ports that support transfer speed up to 5Gbps, 10 times faster than USB 2.0.

– Adds Gigabit Ethernet network connectivity that supports transfer speed up to 1000Mbps.

– Compact and light.

– Plug and Play.

Đánh giá USB 3.0 to Gigabit Ethernet Network Adapter TP-LINK UE330

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá USB 3.0 to Gigabit Ethernet Network Adapter TP-LINK UE330
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào