Cisco Webex Room Kit Mini (CS-KIT-MINI-K9)

Model: Cisco CS-KIT-MINI-K9 Room Kit Mini with microphone array, speakers and Touch 10.

Detail: For huddle spaces for two to five (5) people ● Codec with 120-degree field of view ● Integrated speakers and microphones ● RoomOS, Touch 10 controller

Đánh giá Cisco Webex Room Kit Mini (CS-KIT-MINI-K9)

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cisco Webex Room Kit Mini (CS-KIT-MINI-K9)
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào