Cisco Webex Room Panorama (CS-ROOM-PANO-K9)

Model: Cisco Webex Room Panorama (CS-ROOM-PANO-K9)

Detail: A powerful codec, ● a Cisco Quad Camera, ● dual 82-inch 8K video displays, ● and a 65 or 55-inch 4K presentation display, ● with integrated speakers and microphones, ● and a Cisco Touch 10 control unit.

Đánh giá Cisco Webex Room Panorama (CS-ROOM-PANO-K9)

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cisco Webex Room Panorama (CS-ROOM-PANO-K9)
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào