Load Balancer A10 TH6435-010 Thunder 6435 ADC SPE Physical Appliance

Thiết bị cân bằng tải chuyên dụng Load Balancer A10 TH6435-010 Thunder 6435 ADC SPE Physical Appliance, 1U, 2x CPU(12C), 4x 40 GF, 16x 10GF, 128 GB, SSD, LOM, 4x FTA/FPGA, S+R ASIC, (No H/W SSL) AC Power

Đánh giá Load Balancer A10 TH6435-010 Thunder 6435 ADC SPE Physical Appliance

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Load Balancer A10 TH6435-010 Thunder 6435 ADC SPE Physical Appliance
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào