Load Balancer A10 Thunder 3350 ADC Physical Appliance

Thiết bị cân bằng tải chuyên dụng Load Balancer A10 3350 ADC Physical Appliance. 1U, ntel Xeon 8-core, 6x 1GE BASE-T, 2x 1GE SFP, 4x 1/10GE SFP+, 4x 25GE SFP28, 4x 40GE QSFP+. RAM 32GB, SSD, Dual 750W RPS.

Đánh giá Load Balancer A10 Thunder 3350 ADC Physical Appliance

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Load Balancer A10 Thunder 3350 ADC Physical Appliance
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào