FPR4K-NM-8X1G-F= Cisco Firepower 8 Port 1G Copper FTW Network Module

Card mạng cho Firewall Cisco FPR4K-NM-8X1G-F= Cisco Firepower 4100 series 8 Port 1G Copper FTW Expansion Network Module for Firepower 4110, 4115, 4120, 4125, 4140, 4145, 4150

Mã sản phẩm: FPR4K-NM-8X1G-F=

Đánh giá FPR4K-NM-8X1G-F= Cisco Firepower 8 Port 1G Copper FTW Network Module

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá FPR4K-NM-8X1G-F= Cisco Firepower 8 Port 1G Copper FTW Network Module
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào